Komórki nowotworowe, a grzybica

Komórki zdrowe naszego organizmu maja odmienny metabolizm od komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe oraz grzyby żyją w tym samym środowisku i można powiedzieć, że wzajemnie się wspierają. Komórki nowotworowe swoją energię zdobywają głównie drogą fermentacji beztlenowej glukozy i efektem ubocznym dla naszego organizmu jest silne zakwaszenie. Komórki nowotworowe w  środowisku kwaśnym rozwijają się dobrze,  wykazują znaczną […]

Tags: , ,

Read Users' Comments (1)